Vallás a faluban

A lakosság régen is és ma is nagyrészt római katolikus, kisebb része evangélikus vallású.
Református csak néhány fő él a faluban. Éppen ezért katolikus és evangélikus templom épült.

Evangélikus templom

A templom építése 1790-ben kezdődött, melyhez a hívek 226 szekér követ, 4 szekér meszet, 23 szekér murvát, 21 szekér téglát, 31 szekér épületfát, és 13 szekér nádat hordtak össze.

A templom 53 év után azonban nagyon roskatag állapotba került, ezért 1844-ben újjáépítették.

Az evangélikusok ma egy imaházat használnak, amit az ezredforduló után újítottak fel a hívek.

Katolikus templom

A katolikus templom 1747-ben épült a község közepén. A helyén valamikor temető volt, amit az is bizonyítja, hogy az alap ásásakor emberi csontok kerültek elő.
A templomot 1794-ben megnagyobbították, amikor is sekrestyét építettek hozzá.

Harangszentelés 1970

Czuppon Gézáné sz. Bátor Julianna ajándékozta a Római Katolikus Templom számára a kis harangot 1970-ben.

Az ajándékozó jánosházi lakos volt, de a rokonság által kötődött Karakószörcsökhöz. Cserébe az akkori blébános, Molnár István Bátor Julianna elhunyt szeretteiért minden évben szentmisét tartott.